Regulamin sklepu online

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Sklep Primebio.eu działający pod adresem internetowym www.primebio.eu jest własnością VINJ-FOOD Sp. z o.o. Sp. K. z głównym biurem w Warszawie, ul. Pory 78 lok. 44 , 02-757 Warszawa , NIP 5213794498, REGON 368303043, KRS 0000695337.

1.1. Sprzedawca VINJ-FOOD Sp. z o.o. Sp. K. , Warszawa , 02-757, ul. Pory 78, lok. 44 ,
NIP 5213794498, REGON 368303043, KRS 0000695337.

1.2. Kupujący – Z oferty Primebio.eu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

1.3. Sklep – sklep internetowy Primebio.eu prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https:// primebio.eu.

1.4. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

1.5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin.

1.7. Kontakt odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej sklepu: admin@primebio.eu.

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Urządzenie z dostępem do Internetu.

2.2. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.

2.3. Konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty
elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w Sklepe.

 

3. OFERTA

3.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

3.2. Prowadzimy sprzedaż produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

3.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

3.4. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par 1 Kodeksu Cywilnego.

 

4. ZAKUPY W SKLEPIE

4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem Klienta, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

4.2 Złożone zamówienie lub zapytanie w witrynie internetowej https://www.primebio.eu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych.

4.3. Podane przez użytkownika dane kontaktowe zostaną wykorzystane do realizacji umowy, głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia. Podane numery telefonu zostają również udostępnione firmie spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia trudności z jej dostarczeniem.

4.4. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4.5. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.6. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest dostarczane na podany przez klienta adres e-mail.

4.7. W przypadku niemożności potwierdzenia złożonego zamówienia w terminie do 14 dni, zamówienie może zostać anulowane.

4.8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem admin@primebio.eu w czasie 12 godzin od momentu złożenia zamówienia.

4.9. Sprzedaż prowadzona jest tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

4.10. Sklep zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (w szczególności zawierających błędy systemowe skutkujące np. pomyłkowym wystawieniem towaru za cenę rażąco odbiegającą od jego rzeczywistej wartości, zawierających błędy wywołane niepożądanym działaniem osób trzecich).

 

5. DOSTAWA

5.1 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.

5.2 Towar wysyłamy firmą kurierską.

5.3 Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku.

5.4 Godziny doręczeń ustalane są przez firmę kurierską. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.

5.5 Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

5.6 Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.

5.7 Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do Sprzedawcy oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.

5.8 Ewentualne koszty przesyłki podane są w opisie towarów i są podawane do wiadomości kupującego przed złożeniem zamówienia.

5.9 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.10 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

 

6. PŁATNOŚCI

6.1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób: przelewem na konto firmy VINJ-FOOD Sp. z o.o. Sp. K. lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 

7.DNI WOLNE

7.1 Primebio.eu nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

7.2 Primebio.eu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

8.2 Wykonanie prawa odstąpienia od umowy winno nastąpić przez poinformowanie Sprzedawcy pisemnie na adres 02-757 Warszawa, ulica Pory, dom 78, biuro 44. lub drogą elektroniczną na adres info@primebio.eu o decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

8.3. Termin uważa się za zachowany jeśli informacja o odstąpieniu Klienta od umowy zostanie wysłana do Sprzedawcy przed upływem terminu do odstąpienia.

8.4 Po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pliku pdf załączanego do maila.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inne rozwiązanie.

8.8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć towar do Sprzedawca, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawca o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

8.9. W przypadku odstąpienia od umowy, bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

8.10. Ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zapieczętowane opakowanie towaru zostało otwarte po jego dostarczeniu. Ze względu na specyfikę oferowanych przez nas produktów względy higieniczne uniemożliwiają bowiem ich dalszą odsprzedaż.

8.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku zamówień wykonanych według specyfikacji dostarczonej przez Klienta lub wytworzona celem zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.

8.12. W przypadku zwrotu towaru, gdy dowodem zakupu była faktura Vat, Sprzedawca zobowiązuje się do poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia konsumenta poprzez dokument księgowy faktura – korekta. Natomiast Klient zobowiązuje się do podpisania wystawionej przez Sprzedającego faktury korekty i odesłania jej do biura Sprzedawcy, co warunkuje zwrot świadczenia pieniężnego.

 

9. REKLAMACJE

9.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki należy zgłaszać kurierowi w momencie jej odbioru. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

9.2 Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do powołania się na nizgodność towaru z umową.

9.3 Podstawą zgłoszenia niezgodności towaru z umową i wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu.

9.4 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się listownie.

9.5 W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

9.6 Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Klient korzystający z usług Primebio.eu ma obowiązek podawania prawidłowych informacji. Primebio.eu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku . Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

10.2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

10.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

10.5. Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

10.6. Primebio.eu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie primebio.eu.

 

11. DANE OSOBOWE

11.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie Primebio.eu .